Workshop 'Opstellingen'
20 November 2018     
wachtlijst voor vraaginbrengers

De workshop 'Opstellingen' staat open voor iedereen die zijn vraag of thema vanuit systemisch perspectief wil bekijken. De thema's kunnen in verschillende contexten liggen zoals het familiesysteem, organisaties, loopbaan, persoonlijke ontwikkeling, ziekte, gezin en partnerschap. Het is ook een mooie gelegenheid om met deze manier van werken kennis te maken door representant te zijn. Er zijn vaak talloze "toevallige"  parallellen tussen de opstelling  en jouw situatie. Voor meer informatie en aanmelden zie www.boizca.nl/opstellingen-2.html

Workshop 'je ZIELSCONTRACT leggen'
Op afspraak. UNIEK! 

Voor meer informatie en aanmelden zie www.boizca.nl/workshop-je-zielscontract-leggen.html

COACHINGSADVIESGESPREKKEN in dbieb Leeuwarden, Grou en Burgum

Het coachingsadviesgesprek heeft als doel het in kaart brengen wat men nodig heeft om de (werk)situatie te veranderen. Dit kan op werk-, scholings- en loopbaangebied zijn, maar ook over het functioneren en persoonlijke ontwikkeling gaan. Voor aanmelden zie
https://www.dbieb.nl/te-doen/advies/aanmelden_coachingsgesprek.html
 

 

CD  (meer) Zijn - in het hier en nu

Lees meer...

De belangrijkste ontmoetingen worden door onze zielen geregeld, nog voor onze lichamen elkaar zien

webdesign: webburo