(Personal) Coaching

Coaching richt zich op het bewust worden van het eigen gedrag en handelen, met als doel je persoonlijk functioneren te verbeteren. Ook doordat je meer inzichten krijgt waar jouw gedrag vandaan komt en welke intenties daarachter zitten, kun je ‘makkelijker’ je gedrag veranderen.
Coaching kan zowel werk gerelateerd als particulier gevolgd worden.

De coach ofwel begeleider stelt vragen, luistert, spiegelt, confronteert en stelt weer opnieuw vragen wat de gecoachte denkt, voelt en hoe die heeft gehandeld in bepaalde situaties. De onderliggende, belemmerende denkpatronen worden inzichtelijk gemaakt en doorbroken. De gecoachte moet zelf aan het werk om het gewenste resultaat te bereiken en de coach zal (in)direct helpen om die beweging op gang te brengen. Dit gebeurt niet alleen door gesprekken te voeren maar juist door oefeningen te doen. Door een oefening krijg je direct de ervaring mee, wat zoveel meer doet dan door alleen er over  te praten.

Mogelijke coachingsvragen:

  • Begeleiding voor een medewerker in een nieuwe functie.
  • Terugkerende thema’s in een werksituatie die het functioneren en de eventuele samenwerking belemmeren.
  • Het gevoel dat het niet meer lekker gaat op het werk.
  • Zicht krijgen op eigen gedrag en handelen.
  • Als leidinggevende eens willen ‘spiegelen’ met een onafhankelijke coach.
  • Hoe zo bereik ik niet datgene wat ik graag zou willen bereiken?
  • Regelmatig last hebben van stress en hier niet meer goed mee kunnen omgaan.
  • Preventief: scherp blijven in je functioneren, houding et cetera.

Coachingsgesprekken zijn één op één gesprekken op basis van gelijkwaardigheid, respect en wederzijds vertrouwen. Afhankelijk van wat zich aandient of als er op een dieper niveau moet worden gewerkt, zullen de gesprekken ongeveer twee uur duren. Je kunt ook als bestuurder / leidinggevende / medewerker een soort ‘onderhoudsabonnement’ nemen op coaching. Dit betekent dat je naar behoefte bijvoorbeeld drie à vier keer per jaar een coachingsgesprek hebt. In dit gesprek kan een bepaalde situatie / gebeurtenis, gevoelens, gedachten en/of  ‘dat wat er speelt’ aan de orde komen. Jij geeft zelf aan waar jouw behoefte naar uitgaat.

Met een onafhankelijke persoon reflecteren die met een ander perspectief naar de zaak kijkt. De coachingsgesprekken leiden tot meer inzicht, een groter bewustzijn en een betere afstemming met je innerlijke balans.

Als je geïnteresseerd bent en of vragen hebt, neem dan contact met ons op.

29.06.2020
MEDITATIE "terugkeren naar je essentie"
van 14 juli t/m 11 augustus 2020, iedere dinsdagavond
Lees verder...

GOUDEN kans!
De meditatie CD ‘(meer) ZIJN – in het hier en nu’ ontvang je nu met 50% korting. Dus geen €10,- maar nu €5,-.
Voor bestelling klik hier.

CD  (meer) Zijn - in het hier en nu
(klik op plaatje voor meer info)

07.04.2020
Vanaf nu kun je ook met BOIZCA skypen voor een intake en of individuele sessies.

23.03.2020
KROON-virus (2)

De mens wil niet naar binnen gaan. De buitenwereld laat dit zien. We hebben letterlijk moeite om aan de oproep van ‘blijf binnen’ gehoor te geven.
Letterlijk binnen blijven raakt ons impliciet het proces van naar binnen gaan aan. Naar binnen gaan in onszelf, onze geparkeerde stukken ontmoeten en onder ogen durven zien. Lees verder ...

19.03.2020
KROON-virus (Corona)

In deze hectische tijd van het KROON-virus is juist BOIZCA geopend. Lees verder...


 

webdesign: webburo