Coachingspreekuur bibliotheek Leeuwarden, Grou en Burgum

In samenwerking met de bibliotheken Leeuwarden, Grou en Burgum worden er coachingspreekuren gehouden. Dit is een samenwerkingsverband wat in 2008 is ontstaan vanuit een landelijk project. Het landelijke project is inmiddels gestopt en wegens succes is er biebWERK(t) ontstaan. 

De (gratis) coachingsgesprekken worden gevoerd door Sylvia Hemminga van BOIZCA en ze vinden plaats in één van de genoemde bibliotheken. 
Het coachingsgesprek heeft als doel het in kaart brengen van wat men nodig heeft om de (werk)situatie te veranderen. Dit kan op werk-, scholings- en loopbaangebied zijn, maar het kan ook over het functioneren dan wel persoonlijke ontwikkeling gaan. Het gesprek neemt ongeveer 40 minuten in beslag en vindt in vertrouwelijke sfeer plaats. 

Het spreekuur is buiten de schoolvakanties om iedere eerste dinsdag van de maand. 

Opgeven is alleen mogelijk via de website van de bibliotheek. Na opgave wordt er contact met je opgenomen over de exacte datum en tijd.

CD  (meer) Zijn - in het hier en nu

Lees meer...

De belangrijkste ontmoetingen worden door onze zielen geregeld, nog voor onze lichamen elkaar zien

webdesign: webburo