Opleiding “Systemisch begeleiden van kind en ouders”

“Het kind is zo verbonden nog met zijn ziel! Een laag waar wij als volwassenen niet goed meer bewust van zijn. Vanuit die laag communiceert het kind, vindt de hechting plaats. Vanuit die laag maakt ze contact met je. En waar ontmoet ze jou, vader/moeder? Waar ontmoet ze jouw zielsblik moeder/vader? Ontmoet ze die in jou? Ontmoet ze die buiten jou? Ontmoet ze die op een hele andere plek? … … …

Ik haal alles uit de kast om je aandacht te vangen. Ik word ongeduldig… Hoe kan ik je hier krijgen, hoe kan ik je hier houden, hoe kan ik je bereiken, hoe kan ik je… hoe kan ik je… hoe kan ik je…

Ik ben het kind van mijn ziel”.

Opleiding
Een unieke negen maandsopleiding waarin je leert hoe jij kinderen en hun ouders systemisch kan gaan begeleiden. Systemisch houdt in dat je kijkt naar de zielsbeweging binnen een bepaalde context. Tijdens deze opleiding doen we dat binnen de context van het gezin en de eigen persoonlijke ontwikkeling van het kind. Door systemisch te kijken ga je voorbij aan het dagelijkse, meestal negatieve, gedrag. Je gaat het gedrag niet op zichzelf zien maar als onderdeel van iets groters. Van grotere (familie)krachten die het kind en zijn ouders beïnvloeden. Zo kunnen er in een gezin verstoorde verhoudingen zijn ingeslepen waar men geen weet van heeft. Ze worden alleen ervaren als niet gewenst gedrag. Echter vanuit de zielslaag richt het kind ergens de aandacht op wat nog gezien moet worden, geïntegreerd mag worden, of nog in balans mag worden gebracht. Het kind kan dit ook doen door zichzelf ziek te maken.
Aangezien wij de hechting vanuit de zielsbeweging nauwelijks kennen, laat staan de ziel erkennen, ligt er een potentieel arsenaal voor ons open om op deze manier naar kinderen, hun gedrag en of (ziekte)symptomen te kijken en te begeleiden.

Ook tijdens deze opleiding ga je zelf ervaren hoe jij gehecht bent op jouw zielslaag, welke antwoorden en patronen je hebt ontwikkeld, jouw eerste neigingen en hoe dat nog steeds jouw leven en werk beïnvloedt. Tenslotte ben jij ook kind van je ouders.

Dit gaan we doen door middel van theorie, systemische oefeningen, lichaamswerk, meditatie, verbinding maken met iets veel groters, de stilte verduren en systemische interventies toe te passen.

De ziel heeft weinig woorden nodig, laat zich horen door symbolen en beelden, en ervaren door resonantie.

We werken in deze opleiding met mini opstellingen. Wil je daarna leren om een gehele opstelling te begeleiden dan is er de vervolgopleiding ‘Opstellingen begeleiden’. 

Bij de start van de opleiding worden er intervisiegroepen gevormd die tussen de lesblokken noodzakelijk bij elkaar komen om te oefenen.

Doelen opleiding

 • Het bevorderen van een innerlijke houding, het lege midden, om systemisch naar de hulpvraag en gedrag te kunnen kijken.
 • Systemische diagnose kunnen stellen.
 • Het systemisch kunnen begeleiden van kind én ouders door middel van verschillende systemische interventies weten toe te passen.
 • Het systemisch handelen professionaliseren tijdens de begeleiding.
 • Inzicht in en bewust worden van je eigen zielsbeweging. En deze weten te herkennen bij anderen.

Inhoud
De volgende onderdelen komen aanbod:

 • systemisch waarnemen.
 • de drie basisprincipes van het systemisch werken.
 • systemisch werk en het innerlijke kind.
 • het toepassen van circulaire vragen.
 • werken met sjablonen, gedichten, sprookjes, verhalen, symbolen etc. op kindniveau.
 • genogram.
 • het oefenen van het lege midden, de fenomenologische houding.
 • kennis hebben van de verschillende soorten gevoelens en deze herkennen.
 • kennis hebben en herkennen van verstrikkingen en dynamieken.
 • het inzetten van verschillende soorten systemische interventies om verstrikkingen op te kunnen heffen.
 • praktijkopstellingen met externe gezinnen.
 • de zielsbeweging en het wetende veld.

Opdrachten en toetsing
Houd er rekening mee dat je huiswerkopdrachten meekrijgt en dat je als intervisiegroep bij elkaar komt om te oefenen.

De laatste twee opleidingsdagen worden afgerond middels een aantal eindopdrachten.

 1. Het schrijven van een persoonlijk verslag.
 2. Het systemisch begeleiden van een medecursist die een kind thema inbrengt.
 3. Het systemisch begeleiden van ouders die gerepresenteerd worden door medecursisten.
 4. Het schrijven van een deel van een huidig behandelplan met een systemische terugblik.
 5. Een innerlijk kind thema beschrijven vanuit de ontwikkelingspsychologie en binnen de systemisch context.

Literatuur
Verplichte literatuur:

 • ‘Het sprookje van de dood’ van Marie-Claire van der Bruggen. Dit boek ontvang je op de eerste lesdag.
 • ‘Kleine ontwikkelingspsychologie deel I, II en III’ van Rita Kohnstamm. Zelf aanschaffen.

Een lijst met aanbevolen literatuur zit in de theoriemap.

Doelgroep
De opleiding is geschikt voor kandidaten die kinderen en of gezinnen begeleiden of die dit willen gaan doen. Ook is de opleiding geschikt voor organisaties wiens aandachtsgebied kinderen is.

Groepsgrootte
Er wordt met een kleine groep van maximaal tien deelnemers gewerkt. Hierdoor krijgt het eigen proces een belangrijke plaats en is er voldoende ruimte voor persoonlijke, systemische begeleiding door de trainer. Je wordt zo weinig mogelijk door een medecursist systemisch begeleid.

Data en werktijden

 •  

De werktijden zijn van 10.00 uur tot ± 17.00 uur. Houd er rekening mee dat de eindtijden kunnen uitlopen.
De ziel kent geen tijd. De ziel weet van het moment wanneer het klaar is.

Investering en aanmelden
De investering bedraagt € 1950,- inclusief theoriemap, CD ‘(meer) ZIJN – in het hier en nu’,  boek ‘het sprookje over de dood’, koffie / thee en biologische lunch. Graag het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL 38 KNAB 0402 044 045 t.n.v. BOIZCA te Exmorra onder vermelding van eigen naam + naam en datum opleiding. LET OP! Rekeningnummer is gewijzigd. .

Je kunt je telefonisch of per e-mail aanmelden. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. De aanmelding is definitief na betaling van het verschuldigde bedrag. Bij annulering tot twee weken voor aanvang wordt dit bedrag teruggestort, verminderd met € 25,- administratiekosten. Bij annuleren of doorschuiven binnen twee weken voor aanvang brengen wij 10% van de opleidingssom in rekening. Zonder annulering verplicht je je het totale bedrag te voldoen.

Locatie en contactgegevens
De opleiding wordt op het erf van BOIZCA gegeven; een zeer rustgevende plek ver weg van de gehaaste wereld en omgeven door een bijzondere permacultuur tuin.

Als je geïnetresseerd bent en of vragen hebt, neem dan contact met ons op.

 

29.06.2020
MEDITATIE "terugkeren naar je essentie"
van 14 juli t/m 11 augustus 2020, iedere dinsdagavond
Lees verder...

GOUDEN kans!
De meditatie CD ‘(meer) ZIJN – in het hier en nu’ ontvang je nu met 50% korting. Dus geen €10,- maar nu €5,-.
Voor bestelling klik hier.

CD  (meer) Zijn - in het hier en nu
(klik op plaatje voor meer info)

07.04.2020
Vanaf nu kun je ook met BOIZCA skypen voor een intake en of individuele sessies.

23.03.2020
KROON-virus (2)

De mens wil niet naar binnen gaan. De buitenwereld laat dit zien. We hebben letterlijk moeite om aan de oproep van ‘blijf binnen’ gehoor te geven.
Letterlijk binnen blijven raakt ons impliciet het proces van naar binnen gaan aan. Naar binnen gaan in onszelf, onze geparkeerde stukken ontmoeten en onder ogen durven zien. Lees verder ...

19.03.2020
KROON-virus (Corona)

In deze hectische tijd van het KROON-virus is juist BOIZCA geopend. Lees verder...


 

webdesign: webburo