Cursus 'Systemisch waarnemen binnen het familiesysteem' (familieopstellingen) 

Investering     Aanmelden     Locatie     Algemene voorwaarden

Vergroot je zelfkennis door systemisch te gaan kijken. Verhoog je levensgeluk door systemisch op je eigen plek te gaan staan én te blijven.

Systemisch waarnemen is kijken naar het energieveld van de zielsbeweging binnen een systeem. In deze 5-daagse cursus doen we dat binnen het familiesysteem. Het familiesysteem kent grote, verborgen krachten in het doorgeven van patronen, generatie op generatie, die niet altijd bevorderlijk werken. Hoe de eerste ontmoetingen door je ouders naar jou toe waren (het hechtingsproces), zo zet je jezelf nu in het (werk)leven neer. In deze cursus ervaar je via oefeningen welke plek jij binnen het familiesysteem inneemt, of dit de juiste plek is en hoe de balans van geven en nemen is. Een cursus voor iedereen die zichzelf (nog) beter wil leren kennen. Er wordt gewerkt met korte stukjes theorie en veel ervaringsoefeningen.

Voor wie 
De workshop 'Systemisch waarnemen binnen het familiesysteem'  is geschikt voor iedereen en specifiek voor diegene die aan zijn persoonlijke ontwikkeling wilt werken. Een vooropleiding is niet noodzakelijk, wel de bereidheid om naar het eigen systeem van herkomst te kijken.
Je leert jezelf nog beter kennen en het helpt je verder op weg in jouw ontwikkeling en de volgende stappen die nodig zijn.

Investering
De investering van deze 5-daagse cursus bedraagt €375,- per persoon inclusief theoriemap en 21% BTW. Voor bedrijven en of ZZP'ers is het exclusief 21% BTW.  Voor koffie, thee en een biologische lunch wordt gezorgd. Graag het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL 12 INGB 000 5126448 t.n.v. BOIZCA te Exmorra onder vermelding van eigen naam + naam en datum cursus.

Aanmelden + voorwaarden 
Je kunt je telefonisch of via het aanmeldingsformulier aanmelden. 
De aanmelding is definitief na betaling van het verschuldigde bedrag. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plekken, is volgorde van betaling het criterium.
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang cursus 'Systemisch waarnemen binnen het familiesysteem' wordt het cursusbedrag teruggestort verminderd met €25,- administratiekosten.
Bij annulering tussen 28 en 14 dagen voor aanvang cursus wordt het cursusbedrag teruggestort, verminderd met 50%. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang cursus is het volledige bedrag verschuldigd. Zonder annulering verplicht je je het totale bedrag te voldoen. Vervanging door iemand anders is in principe mogelijk. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving.

Bij onvoldoende deelnemers gaat de workshop niet door. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht en uiteraard wordt het reeds overgemaakte bedrag teruggestort.

Locatie 
De workshop wordt gegeven in Exmorra (Frl). Er wordt van 10.00 tot ongeveer 17.30 uur gewerkt.

Data zie agenda

De begeleiding 
De begeleiding ligt in handen van Sylvia Hemminga. "Sinds ik in aanraking ben gekomen met familieopstellingen heeft het mij gefascineerd en niet meer losgelaten. Ik heb de opleiding familie- en organisatie-opstellingen gevolgd bij het Bert Hellingerinstituut. Daarnaast seminars en vele – specialistische – opleidingen en workshops  gevolgd onder andere bij Daan van Kampenhout, Bert Hellinger, Jan Jacob Stam, Stephan Hausner, Ingrid Dijkstra en het Phoenixinstituut".

Als je geïnteresseerd bent en of vragen hebt, neem dan contact met ons op.

CD  (meer) Zijn - in het hier en nu

Lees meer...

De belangrijkste ontmoetingen worden door onze zielen geregeld, nog voor onze lichamen elkaar zien

webdesign: webburo