Loopbaanbegeleiding

ZIN in werk…

Doe ik wat ik wil? Wil ik dit werkelijk nog jaren doen? 
Hoe komt het dat ik mij (opnieuw) rusteloos voel in mijn functie? 
Hoeveel tijd zou u kunnen besteden aan andere zaken als uw medewerkers zelf hun verantwoordelijkheid nemen in hun eigen loopbaan?
Wat is jouw arbeidsmarktwaarde als jij morgen ontslag krijgt?


Loopbaanbegeleiding 
Door de vele veranderingen in organisaties worden steeds andere, wellicht hogere, eisen gesteld aan medewerkers. Soms kan er een moment komen dat de medewerker niet meer die prestaties levert die wenselijk worden geacht door de leidinggevende: de competenties van de medewerker sluiten niet meer aan op de behoeften van de organisatie. Is men in zo’n situatie terecht gekomen dan kan een loopbaanbegeleidingstraject uitkomst bieden. Het loopbaanbegeleidingstraject kan tevens preventief worden ingezet om blijvende, gewenste, resultaten te zien bij de medewerkers.
Het kan natuurlijk ook andersom zijn. Dat jij meer in je mars hebt dan dat jij binnen je functie en of desbetreffende organisatie kwijt kan.

Doel 
Door inzicht te krijgen in de genomen carrièrestappen, je belangrijkste drijfveren en welke (kern)kwaliteiten je hebt, kun je uiteindelijk de juiste beslissingen nemen in je loopbaan en beter gaan functioneren.

Doelgroep 
Het begeleidingstraject is bedoeld voor iedereen die vragen heeft omtrent zijn loopbaan en/of zijn persoonlijke inzetbaarheid wil vergroten.
In het loopbaanbegeleidingstraject kunnen de volgende onderwerpen zitten:

  • Intakegesprek
  • Zelfanalyse, autobiografie
  • Verschillende testen m.b.t. loopbaanwaarden, kernkwaliteiten, competenties etc.
  • Begeleidingsgesprekken
  • Arbeidsmarktoriëntatie
  • Sollicitatiebegeleiding en -training
  • Hoe netwerken opzetten
  • Loopbaanopstellingen
  • … voor het maatwerk!

Op ieder moment kan aangevangen worden met het begeleidingstraject. Indien nodig wordt met de opdrachtgever de doelstelling(en) van het traject afgesproken en geëvalueerd. Mocht naar aanleiding van het begeleidingstraject de wens bestaan om over te stappen naar een ander traject zoals outplacement of coaching dan kan dat tegen een gereduceerd tarief. Je loopbaan opstellen is ook een van de mogelijkheden zie organisatieopstellingen.
Als je geïnteresseerd bent en of vragen hebt, neem dan contact met ons op.

CD  (meer) Zijn - in het hier en nu

Lees meer...

De belangrijkste ontmoetingen worden door onze zielen geregeld, nog voor onze lichamen elkaar zien

webdesign: webburo