Organisatieopstellingen

Hoe komt het dat er een hoog verloop is bij die ene functie?
Wat is de reden dat we niet de gewenste resultaten halen?
Hoezo is er zoveel weerstand bij die verandering?
Welke beleidsopties is voor deze situatie de juiste oplossing?

Organisatieopstellingen
We weten dat we organisaties vanuit verschillende invalshoeken kunnen besturen, zoals financieel, sociaal, HRM, juridisch en/of maatschappelijk. Zelfs als we een organisatievraagstuk vanuit die verschillende perspectieven benaderen, levert dat ons niet altijd de gewenste resultaten op. Je zou een organisatie vraagstuk ook systemisch kunnen bekijken. Dit kan onder andere door een opstelling te doen.

Een organisatieopstelling
Een opstelling begint met een vraag, thema of dilemma. Een ieder die te maken heeft met die organisatie kan de inbrenger van het vraagstuk zijn. De begeleider inventariseert welke delen er moeten worden opgesteld. Dit kunnen functies, medewerkers en/of abstracte elementen zijn, zoals producten, missie, doelstellingen etc. Uit de groep aanwezigen kiest de inbrenger representanten, plaatsvervangers, uit en stelt deze intuïtief op in de ruimte ten opzichte van elkaar. Zodra dat zij hun plaats hebben ingenomen, krijgen zij informatie c.q. gevoelens die vrij exact de huidige situatie weergeven, zowel fysiek als emotioneel, zonder de organisatie of personen te kennen. Dit kan zelfs zo ver gaan dat representanten zonder voorkennis bijvoorbeeld zenuwtics overnemen. Alleen al uit het beeld wat zo ontstaat — een soort tableau vivant — worden onderliggende processen inzichtelijk waar de vraagsteller zich op dat moment niet van bewust was.

De begeleider ondersteunt de representanten naar het vinden en innemen van de juiste plek om uiteindelijk tot een ordening te komen die de vraagsteller, maar ook de andere delen van de organisatie, krachtiger maakt. Door de methode opstellen worden de onderliggende relaties tussen afdelingen, collega’s, producten, markt, klanten etc. zichtbaar gemaakt; het is een doorlichting van de organisatie zoals een röntgenfoto. Vaak worden oplossingen gezocht met de gangbare instrumenten met als gevolg dat er voorbij wordt gegaan aan het “inwendige” van de organisatie. Opstellingen maakt dit in zeer korte tijd zichtbaar. Organisatieopstellingen of systemisch waarnemen is een waardevolle toevoeging aan het gebruikelijke rijtje van methoden. Ervaar het zelf en profiteer ervan!

Toepassingsmogelijkheden:

 • Diagnose-instrument; wat is hier aan de hand
 • Marketinginstrument
 • Consultatie-instrument
 • Loopbaaninstrument
 • Personeelskeuze bij vacatures
 • Toetsingsinstrument; welke keuze welk effect

Wat levert het op:

 • Analyse van de situatie
 • Inzicht
 • Direct komen tot de kern
 • Bewustwording
 • Nieuwe perspectieven
 • Schept helderheid
 • Inspiratiebron
 • Bevestiging in wat je doet
 • Herkenning
 • Zicht op eigen rol en andere actoren

Een nieuwe adviesmethode waarbij de tijdsinvestering zeer kort is, verbluffende uitkomsten opleveren en die relatief goedkoop is.

Mogelijke organisatievragen
Een diversiteit aan vraagstukken kunnen tot een organisatieopstelling leiden. Een greep:

 • leiderschapsvraagstukken,
 • samenwerking en ordening van en tussen teams,
 • steeds terugkerende conflicten,
 • onbegrijpelijke stagnaties,
 • hoog ziekteverzuim,
 • personeelsselectie,
 • keuze tussen verschillende bedrijfsscenario’s,
 • onzekerheid over de eigen positie,
 • hoog personeelsverloop,
 • voortdurende onzekerheid tussen ‘gaan en blijven’,
 • onderhuids onbehagen,
 • een bepaald thema dat speelt en iedere keer terugkeert,
 • marketingvraagstukken,
 • vraagstukken over producten, productverpakkingen en logo,
 • loopbaanvraagstukken,
 • opvolgingsvraagstukken,
 • structuur vraagstukken en koersbepalingen.

Data + locatie
Datum wordt ingepland in nader overleg zo ook de locatie.

Ook is het mogelijk een organisatieopstelling als onderdeel van een heidag in het programma op te nemen.

Als je geïnteresseerd bent en of vragen hebt, neem dan contact met ons op.

29.06.2020
MEDITATIE "terugkeren naar je essentie"
van 14 juli t/m 11 augustus 2020, iedere dinsdagavond
Lees verder...

GOUDEN kans!
De meditatie CD ‘(meer) ZIJN – in het hier en nu’ ontvang je nu met 50% korting. Dus geen €10,- maar nu €5,-.
Voor bestelling klik hier.

CD  (meer) Zijn - in het hier en nu
(klik op plaatje voor meer info)

07.04.2020
Vanaf nu kun je ook met BOIZCA skypen voor een intake en of individuele sessies.

23.03.2020
KROON-virus (2)

De mens wil niet naar binnen gaan. De buitenwereld laat dit zien. We hebben letterlijk moeite om aan de oproep van ‘blijf binnen’ gehoor te geven.
Letterlijk binnen blijven raakt ons impliciet het proces van naar binnen gaan aan. Naar binnen gaan in onszelf, onze geparkeerde stukken ontmoeten en onder ogen durven zien. Lees verder ...

19.03.2020
KROON-virus (Corona)

In deze hectische tijd van het KROON-virus is juist BOIZCA geopend. Lees verder...


 

webdesign: webburo