Referentie Jan

Sylvia, als ik aan een belangrijk deel van jouw werkwijze denk, denk ik aan de filosoof Socrates. Socrates was vaak op het marktplein in Athene te vinden. Hij vertelde de mensen niet hoe volgens hem de werkelijkheid in elkaar steekt, hij stelde hen voortdurend vragen over het leven en daagde hen uit om die zelf te beantwoorden. Het bijzondere daarvan was dat hij ervan uitging dat hun antwoorden allang in hen zelf verstopt lagen en dat ze nu pas naar de oppervlakte konden komen. Daarom hebben mensen van tijd tot tijd vragenstellers nodig, waardoor ze hun richting, besluiten en plannen kunnen ontdekken. Zolang mensen in de dagelijkse omgang elkaar nog zo weinig echte vragen stellen is een coach als jij, Sylvia nodig. 
Jij bent voor mij een zeer belangrijke en zinvolle vragensteller en rustgever, waarvoor mijn hartelijke dank.

Jan

CD  (meer) Zijn - in het hier en nu

Lees meer...

De belangrijkste ontmoetingen worden door onze zielen geregeld, nog voor onze lichamen elkaar zien

webdesign: webburo