Teamontwikkeling

Is uw team ondernemend, levendig en inspirerend en levert het doelgericht een succesvolle bijdrage aan de afdelingsdoelstellingen? Zijn uw medewerkers initiatiefrijk, dragen ze verantwoordelijkheid en werken ze effectief met elkaar samen? Kunt u deze vragen met "ja" beantwoorden dan is het teamontwikkelingstraject niet op uw team van toepassing. Twijfelt u - bij het beantwoorden van de vragen - of zegt u duidelijk "nee" lees dan verder. 

Een aantal kernpunten in het traject zijn: 

  • Het team laten functioneren vanuit hun eigen innerlijke kracht, waarbij de persoonlijke ontwikkeling een onderdeel is van de teamontwikkeling.
  • De verschillende teamrollen inzichtelijk maken en de medewerker laten functioneren vanuit de teamrol die van nature het beste bij hem past.
  • Het inzichtelijk maken van de groepsdynamiek(en) en de communicatie, en het aanleren van nieuwe effectieve patronen.
  • Het opheffen van blokkades en remmingen.
  • De talenten van de individuele medewerker inzichtelijk maken en die specifiek inzetten in het team.
  • Het team creëert zijn eigen omgeving waarin het (mogen) leren centraal staat.
  • Het leren van feedback geven en om hulp vragen.

En dan nog zou het kunnen dat een team nog steeds niet helemaal functioneert zoals je dat als leidinggevende of directeur zou wensen. Het niet optimaal functioneren van een team kan ook een signaalfunctie, onbewust, zijn dat er iets binnen de organisatie nog specifieke aandacht nodig heeft. Dan kun je heel hard werken aan en met een team, maar als datgene wat nog gezien moet worden niet gezien wordt, zal de signaalfunctie van het team steeds hardnekkiger worden. Een individuele medewerker kan ook fungeren als zo’n soort signaalfunctie!
Wilt u hier meer over weten kijk dan ook bij organisatieopstellingen en neem contact met ons op. 

Het spreekt voor zich dat het teamontwikkelingstraject een maatwerktraject is.

CD  (meer) Zijn - in het hier en nu

Lees meer...

De belangrijkste ontmoetingen worden door onze zielen geregeld, nog voor onze lichamen elkaar zien

webdesign: webburo