Workshop 'Verlies en Rouwverwerking'

Investering     Aanmelden     Locatie     Algemene voorwaarden

"rouw is de achterkant van de liefde"

Rouwen is een proces dat mensen doormaken als ze een verlies lijden. Zo kun je rouwen als je een dierbare verliest, je baan/ bedrijf, een toekomstverwachting, je gezondheid, een deel van jezelf of door een echtscheiding. Rouwen is noodzakelijk, het heeft een functie! Bij het niet nemen van de rouw blijft er altijd iets tussen staan bij een nieuwe c.q. volgende stap. Je kunt niet opnieuw een verbinding aangaan. 
Afscheid nemen is loslaten. En je kunt pas loslaten als je het hebt vastgepakt. In deze workshop ga jij jouw verlies en gemis vastpakken en word je persoonlijke rouwverwerking ondersteund.

Werkwijze
Er wordt systemisch gewerkt met ervaringsgerichte oefeningen, lichaamswerk en korte stukjes theorie. Er is veel ruimte voor persoonlijke inbreng.

Voor wie
Voor iedereen die een (oud) verlies wil verwerken. 

Groepsgrootte
Er wordt in een kleine groep van maximaal 10 deelnemers gewerkt. De mogelijkheid bestaat ook om individueel begeleidt te worden.

Investering
De investering bedraagt €135,- per persoon inclusief 21% BTW. Voor bedrijven en of ZZP'ers is het bedrag exclusief BTW. 
Voor koffie/thee en een biologische lunch wordt gezorgd. Graag het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL 12 INGB 0005126448 t.n.v. Boizca te Exmorra onder vermelding van eigen naam + naam en datum workshop.

Aanmelden + voorwaarden 
Je kunt je telefonisch of via het aanmeldingsformulier aanmelden. 
De aanmelding is definitief na betaling van het verschuldigde bedrag. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang wordt dit bedrag teruggestort verminderd met €25,- administratiekosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Vervanging door iemand anders is in principe mogelijk. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving.

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plekken, is volgorde van betaling het criterium. Bij onvoldoende deelnemers gaat de workshop niet door. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht en uiteraard wordt het reeds overgemaakte bedrag teruggestort.

Locatie
De workshop wordt gegeven in Exmorra (Frl). Eventueel op eigen locatie is deze workshop ook mogelijk. Er wordt van 10.00 tot ongeveer 17.30 uur gewerkt.

Data zie agenda

De begeleiding 
De begeleiding ligt in handen van Sylvia Hemminga. "Ik streef er niet naar om oplossingen te geven, maar om de gevangenis zichtbaar te maken en iets af te ronden wat nog niet compleet is".

Als je geïnteresseerd bent en of vragen hebt, neem dan contact met ons op.

CD  (meer) Zijn - in het hier en nu

Lees meer...

De belangrijkste ontmoetingen worden door onze zielen geregeld, nog voor onze lichamen elkaar zien

webdesign: webburo