Familieopstellingen

Systemisch werken

Een (familie)opstelling, ook wel systemisch werk genoemd, is een methodiek om onbewuste, belemmerende en vaak onzichtbare patronen aan het licht te brengen.
Er kunnen zulke krachten in families werken dat je (onbewust) niet je eigen leven leidt.

Mogelijke thema’s, vragen en sympotomen van familieverstrikkingen zijn:

 • Bij herhaaldelijk / langdurende conflicten met familieleden of collega’s
 • Geen contact meer met de directe familieleden.
 • Bij onverwerkte rouw.
 • Als dat wat je graag zou willen bereiken niet wil lukken.
 • Bij schuldgevoelens die je niet kunt plaatsen.
 • Een grote loyaliteit naar anderen ervaren.
 • Bij abortus of miskraam of doodgeboren kind(eren).
 • Dood van moeder of (over)grootmoeder in kraambed.
 • Bij (onbegrepen) lichamelijke en psychische klachten.
 • Incest, seksueel misbruik, mishandeling.
 • Je niet kunnen (ver)binden.
 • Het gevoel hebben niet echt in het leven te staan.
 • Een (enorme) woede of verdriet ervaren die niet te plaatsen is: het gevoel hebben dat die niet van jou is.
 • Vraagstukken met betrekking tot zingeving, verslaving, oorlogsverleden, (zelf)moord,
 • Adoptie, (ex)relaties etc.
 • Wat behoeft nog aandacht in het eigen gezin of gezin van herkomst.
 • Geen of juist teveel verantwoordelijkheid nemen.
 • “Vergeten” of buitengesloten familieleden.
 • Geen focus hebben.
 • Dwangmatige handelingen.
 • Een ernstig misdrijf gepleegd.
 • Een lichamelijke of geestelijke handicap.
 • Nonnen, monniken en/of priesters in de familie hebben.
 • Vermoeden dat je moeder en/of vader niet je biologische moeder en/of vader is.
 • Faillissementen. Emigranten.
 • Iemand die zonder noodzakelijke reden vroeg op kostschool moest.
 • Iemand die uit zijn geboortestreek verdreven werd of moest vluchten.
 • Iemand die nooit het ouderlijke huis kon of mocht verlaten.
 • Onuitgesproken familiegeheimen of geheimzinnige verhalen.
 • (Verre) familieleden die een ongewoon leven leiden.
 • Onterving.
Generatie op generatie: verstrikkingen die, onbewust, met de paplepel worden doorgegeven.

Generatie op generatie: verstrikkingen die onbewust met de paplepel worden doorgegeven