Loopbaanbegeleiding

ZIN in werk…

Doe ik wat ik wil? Wil ik dit werkelijk nog jaren doen?
Hoe komt het dat ik mij (opnieuw) rusteloos voel in mijn functie?
Hoeveel tijd zou u kunnen besteden aan andere zaken als uw medewerkers zelf hun verantwoordelijkheid nemen in hun eigen loopbaan?
Wat is jouw arbeidsmarktwaarde als jij morgen ontslag krijgt?

Loopbaanbegeleiding


Door de vele veranderingen in organisaties worden steeds andere, wellicht hogere eisen gesteld aan medewerkers. Soms kan er een moment komen dat de medewerker niet meer die prestaties levert die wenselijk worden geacht door de leidinggevende: de competenties van de medewerker sluiten niet meer aan op de behoeften van de organisatie. Is men in zo’n situatie terecht gekomen dan kan een loopbaanbegeleidingstraject uitkomst bieden. Het loopbaanbegeleidingstraject kan tevens preventief worden ingezet om blijvende, gewenste, resultaten te zien bij de medewerkers.
Het kan natuurlijk ook andersom zijn. Dat jij meer in je mars hebt dan dat jij binnen je functie en of desbetreffende organisatie kwijt kan.

Doel

Door inzicht te krijgen in de (onbewust) genomen carrièrestappen, je belangrijkste drijfveren en welke (kern)kwaliteiten je hebt, kun je uiteindelijk de juiste beslissingen nemen in je loopbaan, beter gaan functioneren en vooral je ding doen.

Doelgroep

Het begeleidingstraject is bedoeld voor iedereen die vragen heeft omtrent zijn loopbaan en/of zijn persoonlijke inzetbaarheid wil vergroten.
In het loopbaanbegeleidingstraject kunnen de volgende onderwerpen zitten:

 • Intakegesprek
 • Zelfanalyse, autobiografie
 • Verschillende testen m.b.t. loopbaanwaarden, kernkwaliteiten, competenties etc.
 • Begeleidingsgesprekken
 • Arbeidsmarktoriëntatie
 • Sollicitatiebegeleiding en -training
 • Hoe netwerken opzetten
 • Loopbaanopstellingen
 • … voor nog meer maatwerk!

  Op ieder moment kan het begeleidingstraject starten. Indien nodig wordt met de werkgever de doelstellingen afgestemd en geëvalueerd. Mocht tijdens of na de begeleiding de wens zijn om over te stappen naar een ander traject zoals outplacement dan is dat uiteraard ook mogelijk.
  Je loopbaan opstellen, geeft ook heel veel informatie en inzichten. Zie hiervoor bij organisatieopstellingen.

  Vanzelfsprkend wordt deze dienstverlening ook vanuit systemisch perspectief begeleidt. Dat kan namelijk niet anders om juist te ontdekken waar jouw passie ligt.

  Wil je meer informatie en of een vrijblijvende intake, neem dan contact met me op.

  Delen