Organisatieopstelling

Hoe komt het dat er een hoog verloop is bij die ene functie?
Wat is de reden dat we niet de gewenste resultaten halen?
Hoezo is er zoveel weerstand bij die verandering?
Welke beleidsopties is voor deze situatie de juiste oplossing?

Organisatieopstellingen

We weten dat we organisaties vanuit verschillende invalshoeken kunnen besturen zoals financieel, sociaal, HRM, juridisch en/of maatschappelijk. Zelfs als we een organisatievraagstuk vanuit verschillende contexten benaderen, levert dat ons niet altijd de gewenste resultaten op. Je zou een organisatievraagstuk ook systemisch kunnen bekijken. Dit kan onder andere door een opstelling te doen.

Door de methode opstellen worden de onderliggende relaties tussen afdelingen, collega’s, producten/diensten, markt, klanten etc. zichtbaar gemaakt; het is een doorlichting van de organisatie zoals een röntgenfoto. Vaak worden oplossingen gezocht met de gangbare instrumenten met als gevolg dat er voorbij wordt gegaan aan het ‘inwendige’ van de organisatie. Opstellingen maakt dit in zeer korte tijd zichtbaar. Organisatieopstellingen of systemisch waarnemen is een waardevolle toevoeging aan het gebruikelijke rijtje van management methoden. Ervaar het zelf en profiteer ervan!

De methodiek ‘opstellen’

Een opstelling begint met een vraag, thema of dilemma. Een ieder die te maken heeft met die organisatie kan de inbrenger van het vraagstuk zijn. De begeleider inventariseert welke delen er moeten worden opgesteld. Dit kunnen functies, teams en/of abstracte elementen zijn zoals producten, missie, doelstellingen, oprichter etc. Uit de groep aanwezigen, dat zijn onbekenden van de organisatie, kiest de inbrenger plaatsvervangers uit. Deze plaatsvervangers ook wel representanten genoemd, krijgen intuïtief in de ruimte een plek ten opzichte van elkaar. Zodra dat zij hun plaats hebben ingenomen, krijgen zij informatie c.q. gevoelens die vrij exact de huidige situatie weergeven. Dit gaat zelfs zo ver dat representanten zonder voorkennis van de organisatie en of functionaris nagenoeg hetzelfde gedrag / symptomen laten zien. Alleen al uit het beeld wat zo ontstaat — een soort tableau vivant — worden onderliggende processen inzichtelijk gemaakt waar de vraagsteller zich op dat moment niet van bewust was.

De begeleider ondersteunt de representanten naar het vinden en innemen van de juiste plek om uiteindelijk tot een ordening te komen die de vraagsteller, maar ook de andere delen van de organisatie en uiteindelijk de totale organisatie, krachtiger maakt.

  Toepassingsmogelijkheden

  • Diagnose-instrument; wat is hier aan de hand
  • Marketinginstrument
  • Consultatie-instrument
  • Loopbaaninstrument
  • Personeelskeuze bij vacatures
  • Toetsingsinstrument; welke keuze welk effect

  Wat levert het op?

  • Analyse van de situatie
  • Inzicht
  • Direct komen tot de kern
  • Bewustwording
  • Nieuwe perspectieven
  • Schept helderheid
  • Inspiratiebron
  • Bevestiging in wat je doet
  • Herkenning
  • Zicht op eigen rol en andere actoren
  • Besluitvorming en acties
  • Leiderschap- en opvolgingsvraagstukken
  • Samenwerking van en tussen teams
  • Steeds terugkerende conflicten/thema’s en of onbegrijpelijke stagnaties
  • Hoog ziekteverzuim
  • Personeel selectie
  • Keuze tussen verschillende bedrijfsscenario’s
  • Onzekerheid over de eigen positie
  • Hoog personeelsverloop
  • Voortdurende onzekerheid tussen ‘gaan en blijven’
  • Marketingvraagstukken
  • Vraagstukken over producten, productverpakkingen, logo etc.
  • Loopbaanvraagstukken
  • Structuur vraagstukken en koersbepalingen

  Een nieuwe adviesmethode waarbij de tijdsinvestering zeer kort is, verbluffende uitkomsten opleveren en die relatief goedkoop is. Zie ook familieopstellingen.

  Ook is het mogelijk een organisatieopstelling als onderdeel van een heidag in het programma op te nemen.

  Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie, neem dan contact met me op.