Methodieken

NLP

Door de bundeling van NLP, systemisch werk (opstellingen en 1 op 1 systemische oefeningen), TA (Transactionele Analyse) en veel eigen levens- en werkervaring wordt er op verschillende communicatieniveaus gewerkt. Waarbij onder andere het lichaam, de ademhaling en het gedrag als ingang wordt gebruikt. En er wordt veel met (ervarings)oefeningen gewerkt. Door deze gecombineerde aanpak is er sprake van duurzaam resultaat. Er wordt geen ’trucje’ aangeleerd.

De verschillende communicatieniveaus wordt hiernaast weergegeven. Dit model is ontwikkelt door Robert Dilts. Er wordt ook wel gesproken over de 6 (neuro)logische niveaus.

Iedereen leeft tegelijkertijd op deze 6 niveaus. Dit gebeurt bewust maar vooral onbewust. Elk niveau kun je voor en tegen je laten werken, en werken door op de onderliggende niveaus. Een verandering op het niveau ‘overtuiging’ heeft veranderingen op de drie onderliggende niveaus tot gevolg. Terwijl een verandering op het niveau van ‘gedrag’ alleen resulteert in veranderingen op het niveau ‘omgeving’.
Hiermee wordt het volgende bevestigd: Het ongewenste gedrag verdwijnt niet, ook niet als de omgeving verandert (een andere baan, ander huis, andere partner, …).

Zo heeft coaching op het niveau van gedrag of omgeving een beperkte toegevoegde waarde: het blijft aan de oppervlakte en dringt niet door tot de kern! De advies- en begeleidingstrajecten van BOÏZCA zullen zich zoveel mogelijk op het niveau van identiteit (persoonlijkheid) afspelen, of zelfs hoger.

Systemisch werken / opstellingen

Systemisch werken houdt in dat je kijkt naar de zielslaag. Meestal gebeurt dit binnen een bepaalde context c.q. systeem. Een systeem kan zijn een organisatie, het gezin van herkomst, het huidige gezin, het familiesysteem, een vereniging, stichting, kerk etc.

Onze handelingen, gedragingen, eerste neigingen, (ziels)bewegingen zijn ontstaan vanuit de zielslaag binnen ons eerste systeem; ‘het gezin van herkomst’. Dit systeem heeft een hele grote invloed op ons, bewust en vooral onbewust. We zijn daar tenslotte opgevoed. Zoals de (eerste) ontmoetingen door je ouders naar jou toe waren (het hechtingsproces) zo zet je jezelf nu neer in het (werk)leven. Vanuit een waarnemingspositie kun je parallellen ontdekken in je manier van reageren binnen je werk en de thuissituatie van vroeger.
Er kunnen ook patronen vanuit het familiesysteem worden doorgegeven die niet altijd bevorderlijk werken.

Al onze handelingen doen we vanuit een systeem en we zijn onderdeel van het systeem!

In de theorie van systeemdenken volgens Bert Hellinger gaan we uit van drie liefdesprincipes: plek (binding), ordening en de balans van geven en nemen.
Zie voor nog meer informatie bij familieopstellingen en organisatieopstellingen.

TA (transactionele analyse)

Transactionele analyse brengt ons bij de oorsprong van het gedrag. En volgens de TA theorie ligt de oorsprong van ons gedrag bij hoe wij zijn gehecht (‘strooks’). Op welke manier zorgde jij dat jij aandacht kreeg? Hoe ben jij aan je ‘voeding’ gekomen? Door niet te gaan voelen? Niet rechtstreeks te vragen wat jij wilt? Niet aanwezig te zijn? Of door geen aandacht te vragen? En door welke ‘drivers’ werd jij oké gevonden? Zoals wees sterk, perfect, doe je best, schiet op, doe een ander een plezier, of wees de beste?

Het geeft ons allemaal inzicht in hoe wij gehecht zijn, wat onze antwoorden daarop waren en hoe wij het nu nog steeds doen. Wanneer je bewust wordt van jouw patronen en vooral inzicht gaat krijgen wat jouw achterliggende intenties zijn, kun je gedrag veranderen.

Delen